O nás

PODUNAJSKÉ SANÁCIE, s.r.o. je odborne spôsobilá realizačná spoločnosť, špecializovaná na komplexné rekonštrukčné práce v oblasti sanácie konštrukcií, odstraňovania príčin zatekania a zavĺhania stavieb. Zameriavame sa predovšetkým na stavby, ako sú rodinné domy či bytové domy. Vhodnými diagnostickými metódami a postupmi sa snažíme nájsť príčinu poruchy, lokalizovať jej miesto a navrhnúť správne sanačné riešenie.

Keďže celý proces je mnohokrát veľmi náročný, z praxe vieme, že odstránenie poruchy je komplexný problém a vyžaduje si aj iné dodatočné stavebné práce.

Naša kompetentnosť spočíva v komplexnom riešení problému na Vašej stavbe. Obhliadka stavby, merania, technické poradenstvo či protokol z realizácie sú samozrejmosťou. Kvalitné zrealizovanie diela je našou hlavnou prioritou, preto sa snažíme spolupracovať len s overenými materiálmi či partnerskými realizátormi.

Činnosti

odstránenie kapilárneho vzlínania vody murivom ako aj jej pretekanie cez praskliny v konštrukciách použitím tlakovej chemickej injektáže s využitím polyuretánových alebo epoxidových materiálov metódami ako sú jednoradová, dvojradová, cielená plošná injektáž či tlakové tesnenie prasklín, pracovných a dilatačných škár.

opravy či zhotovenie novej hydroizolácie základov budov, podzemných konštrukcií (steny/podlahy/stropy) ako sú garáže, pivnice budov alebo nadzemných častí ako sokle stavieb, terasy, balkóny či lodžie. Využívame materiály hlavne na báze cemento-disperzie, bitúmenu či PVC. Metódami aplikácie je prostý náter, striekaná vrstva hydroizolácie, či zváranie hydroizolačných pásov pomocou plameňa či špeciálnych teplovzdušných pištolí .

odstránenie pôvodnej omietky, nanesenie sanačného omietkového WTA systému (prednástrek, jadro, štuk)

reprofilácia betónových konštrukcií poškodených vlhkosťou a mrazom, vysprávky dier či kaverien v konštrukciách pomocou špeciálnych reprofilačných mált, realizácia kotevných zálievkových zmesí, dodatočné spevňovanie konštrukcií systémami uhlíkových pásov a tyčí.

súvisia priamo alebo nepriamo s vykonávanými sanačnými prácami. Ide najme o rôzne typy búracích a prípravných prác, odvoz odpadu na skládku, dovoz sypkých stavebných hmôt, zhutňovanie podložia, osádzanie drenážnych rúr, výkopové zemné práce, zhutnenie podložia, rôzne typy betonárskych prác, zrealizovanie poterov, bežné zváracie práce, riešenie statických detailov a iné typy doplnkových prác....

Realizované stavby

Všetky zverejnené fotografie podliehajú autorskému právu ich zhotoviteľa PODUNAJSKÉ SANÁCIE s.r.o. (ďalej len autor). Akékoľvek kopírovanie, úprava, či nakladanie s nimi nie je dovolené bez písomného súhlasu autora. Sankcie z porušenia tohto práva si môže autor uplatňovať súdnou cestou.Certifikáty

Technické rady

Kontaktujte nás


 

Ing. Jaroslav Rejman
+421 949 352 934
 

PODUNAJSKÉ SANÁCIE, s.r.o.
Budovateľská 250/20
Most pri Bratislave
900 46